Главная » Издательства » N » "Natur&Kultur"

Rivstart B1+B2 Ovningsbok: Swedish Edition

Скачать книгу (размер 565 Kb , формат fb2) Аннотация: Rivstart ar en ensprakig nyborjarkurs i svenska som frammande sprak och vander sig till sprakinlarare i och utanfor Sverige. Kursen har en relativt snabb progression och ar tankt for deltagare som kan forvantas ha en snabb inlarningstakt. Rivstart uppmuntrar deltagarna att sjalva lista ut sprakliga monster och grammatiska regler. De lockas att bli aktiva sprakinlarare ocksa utanfor klassrummet. I…

Rivstart: B1+B2: Swedish Edition

Скачать книгу (размер 1 217 Kb , формат fb2, страниц 240) Аннотация: Rivstart ar en ensprakig nyborjarkurs i svenska som frammande sprak och vander sig till sprakinlarare i och utanfor Sverige. Kursen har en relativt snabb progression och ar tankt for deltagare som kan forvantas ha en snabb inlarningstakt. Rivstart uppmuntrar deltagarna att sjalva lista ut sprakliga monster och grammatiska regler. De lockas att bli aktiva sprakinlarare ocksa utanfor klassrummet. I…